افت تولید اکثریت محصولات معدنی

آمار تولید محصولات منتخب معدنی طی یکساله ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که بیش از نیمی از محصولات منتخب معدنی، با کاهش میزان تولید نسبت به یکساله ۱۳۹۹ مواجه شده‌اند و چند محصولی که رشد تولید داشته‌اند این میزان رشد نهایت ۲۵ درصد است.

به گزارش معدن تی وی، بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مجموع ۱۲ ماهه سال گذشته، ۵۷۱ هزار و ۱۰۰ تن شمش آلومینیوم با ۲۵.۱ درصد افزایش نسبت به ۴۵۶ هزار و ۴۰۰ تن تولیدی در مجموع ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ تولید شده و بیشترین افزایش تولید محصولات منتخب معدنی را داشته است.

پس از شمش آلومینیوم، بیشترین رشد تولید را شیشه جام به خود اختصاص داده که از یک میلیون و ۱۵۸ هزار و ۸۰۰ تن تولیدی در یکساله ۱۴۰۰ به یک میلیون و ۳۵۹ هزار و ۴۰۰ تن رسیده و افزایش ۱۷.۳ درصدی تولید این محصول معدنی را رقم زده است.

تولید ظروف چینی نیز در سالی که گذشت نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ قریب به ۱۰ درصد (۹.۱ درصد) بیشتر شده و به ۶۱ هزار تن رسیده است. در مجموع ۱۲ ماه سال ۱۳۹۹، میزان تولید این محصول ۵۶ هزار و ۶۰۰ تن ثبت شده است.

طبق این گزارش، کمترین میزان رشد تولید محصولات منتخب معدنی متعلق به کاتد مس و آلومینا است که به ترتیب ۲.۸ درصد و ۰.۷ (هفت دهم) درصد رشد تولید داشته‌اند. از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان آن، ۲۹۹ هزار تن کاتد مس و ۲۳۰ هزار و ۷۰۰ تن آلومینا تولید شده است. میزان تولید این دو محصول معدنی در مدت یکسال ۱۳۹۹ به ترتیب ۲۹۰ هزار و ۸۰۰ تن برای کاتد مس و ۲۲۹ هزار و ۱۰۰ تن برای آلومینا ثبت شده است.

در مقابل اما تولید فولاد خام کمترین افت تولید (۲.۱ درصد) و تولید چینی بهداشتی ( ۱۶.۴ درصد) بیشترین افت تولید را نسبت به یکساله ۱۳۹۹ داشته‌اند.

از فروردین ماه تا پایان سال گذشته ۲۸ میلیون و ۴۰ هزار و ۱۰۰ تن فولاد خام و ۷۲۷ هزار و ۸۰۰ تن ظروف شیشه‌ای تولید شده که نسبت به ۲۸ میلیون و ۶۶۴ هزار و ۷۰۰ تن فولاد خام و ۷۴۴ هزار و ۷۰۰ تن ظروف شیشه‌ای تولید شده در سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۲.۱ و ۲.۳ درصد کاهش تولید داشته‌اند.

محصولات فولادی نیز در ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ با افت پنج درصدی تولید ۲۵ میلیون و ۲۰۵ هزار و ۱۰۰ تن تولید شده است. در مجموع ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ حدود ۲۶ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۲۰۰ تن محصولات فولادی تولید شده بود.

پس از محصولات فولادی، سیمان نیز ۹.۱ درصد کاهش تولید را در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ تجربه کرده و از ۶۹ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۸۰۰ تن به ۶۳ میلیون و ۷۶ هزار و ۹۰۰ تن رسیده است.

کنسانتره زغالسنگ و چینی بهداشتی نیز بیشترین کاهش تولید را داشته‌اند. در ۱۲ ماهه سال گذشته به ترتیب یک میلیون و ۴۷۴ هزار و ۴۰۰ تن کنسانتره زغالسنگ و ۹۸ هزار و ۶۰۰ تن چینی بهداشتی تولید شده که به نسبت یک میلیون و ۶۹۱ هزار و ۸۰۰ تن کنسانتره زغالسنگ و ۱۱۸ هزار تن چینی بهداشتی تولید شده در مجموع یکساله ۱۳۹۹ به ترتیب ۱۲.۸ و ۱۶.۴ درصد افت تولید داشته‌اند.

(بازدید ۲ بار, بازدیدهای امروز ۱ )

دیدگاه خود را وارد نماید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *