دانشگاه‌ها

دانشگاه استان شهر نوع دانشگاه آدرس سایت
دانشگاه صنایع و معادن ایران تهران تهران دولتی http://iuim.ir
دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تکاب دولتی https://www.urmia.ac.ir
دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین قزوین دولتی http://www.ikiu.ac.ir
دانشگاه تهران تهران تهران دولتی https://ut.ac.ir
دانشگاه زنجان زنجان زنجان دولتی https://www.znu.ac.ir
دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران تهران دولتی https://aut.ac.ir
دانشگاه شاهرود سمنان شاهرود دولتی https://shahroodut.ac.ir
دانشگاه شهید باهنر کرمان کرمان کرمان دولتی https://uk.ac.ir
دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی ارومیه دولتی https://uut.ac.ir
دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان اصفهان دولتی https://www.iut.ac.ir
دانشگاه صنعتی همدان همدان همدان دولتی https://www.hut.ac.ir
دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی بیرجند دولتی https://birjandut.ac.ir
دانشگاه صنعتی سهند آذربایجان شرفی تبریز دولتی http://www.sut.ac.ir
دانشگاه یزد یزد یزد دولتی https://yazd.ac.ir
دانشگاه کاشان اصفهان کاشان دولتی https://kashanu.ac.ir
دانشگاه لرستان لرستان خرم آباد دولتی https://lu.ac.ir
مجتمع آموزش عالی زرند کرمان زرند دولتی http://zarand.ac.ir
مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی گناباد دولتی https://www.gonabad.ac.ir
دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی بیرجند دولتی https://www.birjand.ac.ir
دانشگاه سیستان و بلوچستان سیستان و بلوچستان زاهدان دولتی https://www.usb.ac.ir
دانشگاه صنعتی اراک مرکزی اراک دولتی https://www.arakut.ac.ir
دانشگاه ولایت ایرانشهر سیستان و بلوچستان ایرانشهر دولتی https://velayat.ac.ir
دانشگاه ولی عصر کرمان رفسنجان دولتی https://www.vru.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد اهر آذربایجان شرقی اهر آزاد https://ahar.iau.ir
دانشگاه آزاد واحد بافق یزد بافق آزاد https://bafgh.iau.ir
دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب تهران تهران جنوب آزاد https://stb.iau.ir
دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی تهران تهران مرکزی آزاد https://mehran.iau.ir
دانشگاه آزاد واحد سیرجان کرمان سیرجان آزاد https://sirjan.iau.ir
دانشگاه آزاد واحد شاهرود سمنان شاهرود آزاد https://shahrood.iau.ir
دانشگاه آزاد واحد شهربابک کرمان شهربابک آزاد https://shahrbabak.iau.ir
دانشگاه آزاد واحد علوم‌ و تحقیقات تهران علوم‌ و تحقیقات آزاد https://srb.iau.ir
دانشگاه آزاد واحد قائم‌شهر مازندران قائم‌شهر آزاد https://ghaemshahr.iau.ir
دانشگاه آزاد واحد لاهیجان گیلان لاهیجان آزاد https://lahijan.iau.ir
دانشگاه آزاد واحد محلات مرکزی محلات آزاد https://mahallat.iau.ir
دانشگاه آزاد واحد ورزقان آذربایجان شرقی ورزقان آزاد https://varzaghan.iau.ir
(بازدید ۲۷ بار, بازدیدهای امروز ۱ )